Doarp en Sport

“Doarp en Sport” (D&S) is de dorpskrant die maandelijks op de deurmat valt bij de inwoners van Ingelum, Bitgum en Bitgummole. Hierin staan nieuwtjes over beide basisscholen in de dorpen, de koren, de gymnastiekvereniging en andere leuke verhalen. Er is ook een rubriek waarin het over de muziekverenigingen in het dorp gaat en u raadt het vast al: Harmonie Bitgum plaatst ook elke maand een update!
Hieronder volgt een overzicht van onze gepubliceerde D&S-artikelen.

D&S december 2021

D&S november 2021

D&S oktober 2021

D&S september 2021

D&S augustus 2021