Harmonie

Fanfareorkest Harmonie Beetgum heeft vele enthousiaste leden. Hier een overzicht van onze leden met hun muziekinstrument. De foto’s zijn van september 2018.

Orkest

Harmonie Beetgum korps 2018

Trombones

Trombonesectie Harmonie Beetgum 2018
Laas Douma, Sandra Wassenaar en Jouke Joustra.

Trompetten

Trompetten Harmonie Beetgum 2018Heije Schaper, Elly Kamstra en Klaas Dijkstra.

Saxen

Saxen Harmonie Beetgum 2018Jolanda Tilstra, Christie Dijkstra, Niene Iping, Annemarije Wassenaar, Tialda Edelman, Nynke Hoppinga en Saskia Lanting.

Bugels

Bugels Harmonie Beetgum 2018Akkie de Jong, Wilma Polstra, Piet Rienks, Sandra Leushuis, Andrea Ynema, Jelma van der Werff en Nanne Joustra (op de foto mist Gerrit Kuperus).

Hoorns

Hoorns Harmonie Beetgum 2018Jikke de Haan en Christina Hoekstra (op de foto mist Silke Meesters).

Bariton/Euphoniums

Bariton/Euphoniums Harmonie Beetgum 2018Leny Peters, Evelien Westra en Rense Durk Postma (op de foto mist Janny Boonstra).

Bassen

bassectie muziekvereniging harmonie beetgumTetman de Vries, Hidde Kramer en Jan Peters.

Slagwerk

Geen foto beschikbaar. Onze slagwerkers op dit moment zijn Wessel de Vries en Sander Polstra.

>