Harmonie Beetgum nieuws D&S maart 2018

Het is nog maar kort geleden dat ik een stukje voor D&S schreef. Maar de tijd gaat snel en zo is het alweer tijd voor een volgend stukje. De deadline is in zicht. Wat kan ik dit keer vertellen over ons korps, de jeugdleden en het schoolproject? We hebben veel activiteiten achter de rug en we zijn druk bezig met de komende periode. Nu is het wat je noemt: dood tij. Even geen dringende zaken maar we bereiden ons voor op de dingen die komen gaan.

Want 2018 is een jubileumjaar. Dan viert Harmonie Beetgum het 120 jarig bestaan. Een respectabele leeftijd. En dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Het hele jaar door gaan we “dingen” ondernemen. Wat dat precies zal zijn dat verklappen we nog niet. Maar ik zou zeggen: “Hou de D&S in de gaten”.

Nog even een terugblik op 7 oktober in de Trije in Frentsjer. Dat was het muzikale welkom aan de Waadhoeke met een concert, Birds en Brass. Er deden 11 korpsen aan mee en er was heel veel publiek aanwezig. De hal was mooi gevuld, we waren in totaal met zo’n 600 mensen. De muziek was bijzonder maar klonk prachtig. Het thema was natuur en cultuur samen, verbondenheid. Zoals de vogels zich klaarmaken voor de trek en samenscholen, zo komen onze muziekverenigingen uit de hele Waadhoeke bij elkaar in Franeker voor Birds & Brass. Martin Miedema was de hoofddirigent.

Dat er nu niets gebeurd is ook niet waar. Ons korpslid Nanne Joustra is alweer 50 jaar getrouwd met zijn Hetty. Daar hebben wij een serenade gebracht. De koekactie is in volle gang als deze D&S in de bus valt. De Goedheiligman uit Spanje zal ons met een bezoek vereren. Dan gaan wij hem als korps natuurlijk welkom heten. Een rondje door Bitgum en Bitgummole met de kinderen achter de muziek aan. En straks niet te vergeten: 9 december is het jeugdfestival.