Harmonie Beetgum nieuws D&S februari 2018

Ons nieuwjaarsconcert hebben wij gehouden op zondag 7 januari. Na een lange periode van regen en kou was dit de eerste dag met mooi zonnig weer en een aangename temperatuur. Er zullen vast veel mensen naar buiten getrokken zijn om te wandelen of te fietsen. Gelukkig kwamen er ook velen naar de kerk in Beetgum en zo hebben wij voor een groot publiek gespeeld. Het repertoire dat wij speelden werd zeer gewaardeerd, en ook de toegift, de Strauss Party, viel zeer in de smaak. Er was ook tijd ingeruimd voor de leerlingen, hele jonge en ook de wat oudere leerlingen. Op saxofoon speelden Janne, Annemarije en Niene. Andrea, Bram en Emma speelden een stuk op de bugel. Jelle op het slagwerk en Rense Durk op bariton. Complimenten voor jullie prachtige optredens.

Jubileumjaar, 120 jarig bestaan van muziekvereniging Harmonie Beetgum. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wat hebben we bedacht? Het lijkt ons leuk, en weer eens iets anders, om huiskamerconcerten te gaan geven. “Spelen bij de Buren.” In zo’n huiskamer past geen compleet korps. Dus zal dat door een select groepje muzikanten vertolkt worden. We gingen op zoek naar 3 locaties, één in elk dorp. En we vonden 3 enthousiaste bewoners die het wel een bijzonder idee vinden om het huiskamerconcert bij hen thuis te houden.

De datums zijn:

Zondag 11 maart 15.00 u. Fam. Westra Franskeleane 34 Beetgum

Zondag 25 maart 15.00 u. Fam. Koopal Sirtemawei 2 Engelum

Zondag 15 april 15.00 u. Fam. Meijerink JH van Aismawei 33 B’molen

Kom gezellig buurten en genieten van de muziek. Wel even opgeven bij:
jl.peters.9044mg@canaldigitaal.nl 058-253 1250