Harmonie Beetgum D&S april 2018

Huiskamerconcerten

In dit 120 jarig jubileumjaar van Harmonie Beetgum hebben we drie huiskamerconcerten gepland. Twee concertjes hebben we inmiddels gehad. En wat was het geslaagd. We gingen eerst naar Fam. Westra in Bitgum, dat was op 11 maart. De muzikanten waren vijf saxofonisten. De sopraan-, drie alt- en een baritonsaxofoon. Vijfstemmig, een volwaardige bezetting. Het is natuurlijk heel bijzonder om een korps binnen het korps te hebben. En wat klonk dat prachtig. Er kwamen zo’n 20 bezoekers en dat paste prima in de huiskamer. We werden verwelkomd met een kopje koffie, thee en oranjekoek erbij. Zo’n huiskamerconcert was eerst wat onwennig, maar erg leuk.

Al snel na dit huiskamerconcert stond de tweede gepland. Totaal andere bezetting met andere instrumenten. Nu was het de beurt aan drie bugels, twee hoorns, een Esbas, bariton en twee euphoniums. Dit groepje speelde enkele stukken van het 1ste concert maar ook enkele andere muziekstukken. Het was hard studeren. Op 25 maart was het zover. We meldden ons aan bij Fam. Koopal in Ingelum. We werden welkom geheten in de melkstal die zij omgetoverd hadden tot huiskamer. Het zag er prachtig uit. Ook de TV was naar de melkstal verhuisd voor de powerpoint presentatie. Bij Fam. Westra ging deze presentatie niet helemaal zoals de bedoeling was maar nu ging het wel goed. De TV moest wel op twee bugelkoffers geplaatst worden zodat iedereen goed beeld had. Deze middag kwamen veel mensen naar ons concert luisteren. Gelukkig was er genoeg ruimte in de stal! Alle gasten werden ook hier voorzien van koffie, thee en een heerlijke plak eigengebakken cake. Het was zoals onze dirigente zei: “ Een geslaagde en smûke middag”.

Ons laatste huiskamerconcert is op 15 april bij Fam. Meijerink in B’Molen. Dan zullen de trompet en de trombone spelen, aangevuld met een bugel en een euphonium. U bent welkom.

Oud papier wordt 20 april opgehaald.

Dit is drie weken na 30 maart. Daarna wordt oud papier opgehaald op 25 mei.

Jeugdconcert op 25 mei

In een jubileumjaar staan de leerlingen natuurlijk ook in het zonnetje. Op vrijdagavond, dat is weer eens iets anders, gaan we naar Skerne Wibe in Ingelum. Daar speelt het jeugdkorps. Wij spelen als A-korps ook enkele stukken samen met de jeugd.

Jubileumconcert zaterdag 3 november

Het is nog ver weg maar u kunt deze datum alvast in uw agenda noteren!

Rabobank Clubkas Aktie Weet u het nog? Stem mee van 28 maart t/m 6 april op www.rabobank.nl/Inwf

Je mag vijf stemmen uitbrengen. Natuurlijk hopen wij ook op uw stem.