Harmonie Beetgum D&S december 2018

Wat hebben we een mooi feest gehad. Wat een prachtige dag. Het verliep allemaal volgens plan. Eerst een “noflike” middag met feestelijke huldigingen van de leden die al een respectabele tijd meespelen in een korps en nu bij Harmonie Beetgum. Dit waren Rense Durk Postma 12 ½ j, Saskia Lanting 25 j, Nynke Hoppinga 40 j, Gerrit Kuperus en Piet Rienks 50 j, Nanne Joustra 60 j, Tetman de Vries 65 j, en de langstzittende is, jawel, Hidde Kramer, met 70 jaar. Ongelooflijk, wat een tijd. Een dame van de bond kwam het speldje en de oorkonde uitreiken. En natuurlijk enkele leuke anekdotes uit de voorbije jaren vertellen. ’s Avonds tijdens het concert werden Hidde en Tetman als erelid benoemd. Dat was voor hen een hele verrassing, maar ze hebben het meer dan verdiend. Ze hebben jarenlang zoveel voor het korps en ook voor de muziekfederatie in Menameradiel gedaan. Na de middag huldiging konden we genieten van heerlijke stampotten met bal gehakt etc., geleverd door onze dorpsgenoot Siep Heslinga. Al snel werd het tijd om naar de kerk/concertzaal te vertrekken. De nieuwe outfit kon aangetrokken worden. De dames stapten in de witte pumps met zwarte muzieknoten, die Jelma er met veel geduld op geschilderd heeft. De Play-Inn mensen kwamen ook vroeg, zodat we nog even konden inspelen. Om 20.00 uur was het zover. We begonnen met een prachtige mars, van de 41e lichte brigade, deze was ons geschonken door Wop en Griet De Groot. Voor de pauze speelden we 2 nummers samen met de Play-Inn. Eerst Pavane in Blue. Met prachtige solo’s door Heije op trompet en Tialda op altsaxofoon. Daarna kwam het stuk Concerto D’Amore op de lessenaar. Na de pauze speelden we met de Play-Inn nog het derde stuk, De Eagles in Concert, in dit stuk hoor je alle bekende melodieën. Onze complimenten voor de oud-leden, waarvan sommigen al jaren niet meer gespeeld hadden. Dit hebben ze toch maar voor elkaar gekregen. Echt geweldig. Samen met Folkert Hans Tolsma speelden we o.a. Cha cha cha. En Il Silenzio, bij mij beter bekend als: “o, mijn papa”. Voor dit stuk haalde Folkert Hans van alles uit de koffer, het leek een grote toeter die op de trompet geplaatst werd. Wat een geluid, zo helder en zuiver. Kippenvel. Het vele publiek heeft, samen met ons, kunnen genieten van deze geweldige muzikant. Na afloop van het concert kregen de leden en de Play Inn een roos, deze waren gesponsord door Rob’s tuincentrum. Met z’n allen liepen we via de parkeerplaats, die sfeervol verlicht was met waxinelichtjes in glazen potjes, naar de Molewjuk. Nu had iedereen tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Een reünie van oud leden met leden en dorpsgenoten. Folkert Hans maakte er een feestje van. Er werd door jong en oud gedanst, een heerlijke sfeer.

Het is allemaal goed en vlot verlopen. Vooral het plaatsen en weer weghalen van de extra stoelen voor de Play-Inn mensen was een heel gepuzzel. Die stoelen wilden we zo snel en minst storend verplaatsen. Gelukkig had onze dirigente Christina een prima oplossing bedacht.

Onze dank gaat uit naar alle sponsoren. De prachtige foto’s in ons jubileumboekje, van het korps en van de aparte secties, zijn door fotograaf Jan Weistra gemaakt. Ook bij de vorige jubileumjaren was Jan Weistra de fotograaf voor Harmonie Beetgum. Tijdens het concert heeft Harm Postma gefilmd en foto’s gemaakt. Veel sponsoren kozen voor een advertentie in ons jubileumboekje. De andere sponsoren werden ’s avonds op de beamer genoemd. Hartelijk dank. En niet in de laatste plaats bedanken we alle vrijwilligers die veel werk verzet hebben. Op www.engelum.com staat een mooi verslag met veel foto’s over ons 120 jaar jubileumconcert.

Inmiddels zijn we met koeken bij u aan de deur geweest. Bedankt voor het kopen. Ook de sinterklaasintocht is geweest als deze D&S uitgegeven wordt. Hopelijk hebben we mooi droog weer.

We hebben bij fam. De Vries aan de Feartswal in Bitgum een serenade gebracht. Zij waren 60 jaar getrouwd. Ook bij fam. Ynema in Ingelum speelden wij ter ere van hun 50 jarig huwelijk.