Harmonie Beetgum nieuws D&S september 2017

Een aantal maanden geleden, om precies te zijn op 20 mei jl., hebben we met een super mooi muzikaal gebeuren afscheid genomen van Menameradiel. Nu gaan we met diverse muziekkorpsen de nieuwe gemeente De Waadhoeke muzikaal inluiden. Dat wordt een bijzondere ervaring met onder andere het muziekstuk ”Reade skries”. Dit wordt door alle korpsen samen gespeeld, maar het begint heel zacht met slechts enkele instrumenten. Dan komen er meer instrumenten bij, die allen een geheel eigen ritmiek hebben. Het geluid wordt sterker, zwelt aan, de ritmiek wordt nu één geheel. Dan vallen diverse instrumenten af en het stuk eindigt dan weer in pianissimo. Dat klinkt als de zee, eb en vloed, het wad. Je hoort de vogels (als je goed luistert). Binnenkort gaan we samen oefenen. Ik ben heel benieuwd, want zoals ik het mij nu voorstel wordt het een rommeltje. Maar de verwachting is dat het prachtig zal klinken. Dus kom allemaal op zaterdag 7 oktober naar De Trije in Frentsjer om 20.00 uur, om De Waadhoeke welkom te heten.

De Roekebinde

Ons jeugdkorps De Roekebinde heeft niet meer zoveel leden. En ook in Berltsum hebben ze een dalend aantal jeugdleden. Gelukkig kwam iemand op het goede idee om samen te gaan spelen. Tja, het is natuurlijk wel even wennen met vreemden. Dus ging de groep gezamenlijk op stap. Het uitje ging naar Drouwenerzand. En daar hebben ze zich prima vermaakt en elkaar leren kennen. We hopen dat ze met heel veel plezier samen muziek zullen maken. Succes.

Koekactie

Wij komen in week 44, dat is van 28 oktober t/m 4 november, met heerlijke dûmkes en Boksummer brokken bij u aan de deur. We hopen dat u ons extra wilt steunen, door de koeken van ons te kopen. Alvast bedankt.