Harmonie

Fanfareorkest Harmonie Beetgum heeft vele enthousiaste leden. Hier een overzicht van onze leden met hun muziekinstrument.

Orkest

Fanfareorkest muziekvereniging Harmonie Beetgum

Fanfareorkest muziekvereniging Harmonie Beetgum

 

Trombone

trombonesectie harmonie beetgum

Laas Douma, Sandra van der Meer, Jouke Joustra

 

Trompet

trompetsectie Harmonie beetgum

Heije Schaper, Elly Kamstra, Klaas Dijkstra

 

Saxofoon

saxofoonsectie harmonie beetgum

Christie Dijkstra, Zoriyanne Loopstra, Susanne Westra, Niene Iping, Tialda Edelman, Nynke Hoppinga en Saskia Lanting

 

Bugel

bugelsectie harmonie beetgum

Nanne Joustra, Piet Rienks, Marianne Kamstra, Wilma Polstra, Akkie de Jong en Jelma van der Werff

 

Hoorn

hoornsectie muziekvereniging harmonie beetgum

Jikke de Haan en Christina Hoekstra

 

Bariton/Euphonium

tuba baritonsectie muziekvereniging harmonie beetgum

Evelien Westra, Leny Peters, Rense Durk Postma

 

Bas

bassectie muziekvereniging harmonie beetgum

Tetman de Vries, Hidde Kramer en Jan Peters