Bestuur

muziekvereniging harmonie beetgum

Het bestuur van Muziekvereniging Harmonie Beetgum bestaat uit vijf personen. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen werkzaamheden en taken.

Voorzitter   Klaas Dijkstra T 06-52348502 @ km_dijkstra@hotmail.com
Sectretaris   Wilma Polstra T 06-26002879 @ info@harmoniebeetgum.nl
Penningmeester   Klaas Hoekstra T 058-2531800 @ harmoniebeetgum@gmail.com
Jeugd/webbeheer   Evelien Westra T 06-83046367 @ evelienwestra@hotmail.com
Algemeen lid   Jouke Joustra T 06-14942773 @ jouke.joustra@gmail.com
Algemeen lid   Sandra van der Meer T 06-29231330 @ wassenaar_vdmeer@live.nl
         
Dirigent   Christina van der Bijl T 06-31535203 @ info@ferskaatmp.com