Uitnodiging Jubileumconcert

Beste lezer,

Op 3 november 2018 organiseren wij ons jubileumconcert in de Kerk te Bitgummole.
Om dit concert extra speciaal te maken, willen we graag een paar nummers samen met oudleden en muziekspelende inwoners van de drie dorpen spelen. Via de volgende link vindt u hierover meer informatie: Uitnodiging Jubileumconcert

Met vriendelijke groet,

Harmonie Beetgum