Lid in de Orde van Oranje Nassau

26 april was er weer sprake van de Lintjesregen en wij delen u met trots mee dat onze eigen Leny Peters vanaf die datum de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau mag dragen!

Al 45 jaar loopt Leny Peters met de collectebus voor verschillende stichtingen en goede doelen rond. Een aantal van deze collectes coördineert ze ook. Van 1979 tot 2002 was ze bestuurslid en vrijwilliger van Gymnastiekvereniging OSS. Peters vervulde diverse bestuurstaken, onder andere die van voorzitter en secretaris. Later fuseerde deze vereniging tot TOSS en weer later naar het huidige Dynamiek.
Ook is Leny Peters al lange tijd (vanaf 1980) actief vrijwilliger en lid van de Rooms Katholieke Kerk in St.-Annaparochie. Peters heeft 9 jaar in het parochiebestuur gezeten en verrichtte onder andere hand- en spandiensten tijdens uitvaartdiensten. Sinds 2000 is ze bestuurslid en vrijwilliger bij Muziekverenging Harmonie in haar woonplaats. Ze was in die tijd onder meer 9 jaar bestuurslid en vervulde diverse taken. Onder andere coördineerde ze het ophalen van het oud papier, zette allerhande acties op touw en organiseerde huiskamerconcerten.

Tot slot is ze sinds 2014 is secretaris van Caritas, een parochiële instelling die hulp biedt aan mensen aan de onderkant van de samenleving.

Leny, wij willen je namens Harmonie Bitgum van harte feliciteren met deze welverdiende Koninklijke Onderscheiding!

En er was meer leuk nieuws! Naast Leny mocht ook Frans Dijkstra, vader en schoonvader van Tialda, Klaas en Christie een lintje ontvangen. Hij werd benoemd tot Ridder en was daarmee de enige in de gemeente Waadhoeke die deze titel mocht ontvangen. Frans Dijkstra dankt deze onderscheiding aan een lange lijst met vrijwillige diensten. Zo was hij van 1980 tot 1985 bestuurslid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. In de zeven jaar daarna was Dijkstra penningmeester van Kaatsvereniging OKK in Bitgum en van 1992 tot 1997 was hij decorandus secretaris van het hoofdbestuur van de KNKB. Op sportief gebied heeft hij meer bestuursfuncties bekleed. Hij is sinds 2009 commissielid en secretaris van Kaatsvereniging OKK in zijn woonplaats en hij was in 2011 en 2012 toernooidirecteur en secretaris van Stichting WK Kaatsen 2012. Ook was Dijkstra 8 jaar lang secretaris, vrijwilligerscoördinator en verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het Kaatsmuseum in Franeker. Ook IJsvereniging De Trije Doarpen maakte kennis met de bestuursvaardigheden van Dijkstra: tussen 2012 en 2017 was hij voorzitter. Die functie bekleedt hij, tot slot, ook sinds 2012 bij de Stichting Ons Huis in Bitgum.

Frans en familie, ook jullie namens Harmonie Bitgum van harte gefeliciteerd!