Lastig om contributie te betalen? Het Volwassenenfonds helpt!

Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Volwassenenfonds  Friesland helpt! Het Volwassenenfonds betaalt de contributie, lesgeld en/of benodigdheden voor inwoners met een krappe beurs.

Hoe werkt het?
Je kunt als inwoner niet zelf een aanvraag indienen bij het Volwassenenfonds, maar via een intermediair. Intermediairs in Waadhoeke zijn de medewerkers van het gebiedsteam Waadhoeke en de buurtsportcoaches van het Beweegteam Waadhoeke. Zij kennen de spelregels en weten of je in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je vaak al binnen drie weken sporten of cultuur beoefenen.

Wil je een aanvraag indienen?
Bel of mail een intermediair dat je gebruik wilt maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Je vindt de contactgegevens van de intermediairs op de website van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Friesland.Download dan alvast het invulformulier, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair. Een aanvraag is geldig voor maximaal één jaar. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het (opnieuw) indienen van een aanvraag. Er wordt niet met terugwerkende kracht vergoed.

Wat is het bedrag?
Het Volwassenenfonds bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.