Krap bij kas? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Onder het kopje ‘harmonie’ hebben we bij het subkopje ‘word lid’ al eerder iets verteld over het Volwassenfonds. Zij springen bij wanneer inwoners wel graag willen musiceren maar problemen ervaren bij het financieren hiervan. En nu is er ook een Jeugdfonds Sport & Cultuur! Het doel is hetzelfde maar dan gericht op de kinderen in het gezin. 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Meer informatie? Kijk dan onder het kopje ‘harmonie’ op ‘word lid’ en scroll naar beneden om meer te lezen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur.