Huldiging PC Kening Tjisse Steenstra

Normaal gesproken is de Ald Meijers partij de eerste gelegenheid waar wij ons na de zomervakantie weer op het podium vertonen maar gisteren kwam er een andere, hele leuke gelegenheid tussendoor. Tjisse Steenstra werd koning op de 169e PC en dus mochten wij hem en zijn partuur muzikaal verwelkomen op de sportvelden in Bitgum!!
Namens Harmonie Bitgum: fan herte lokwinske mei dizze wol fertsjinne priis!