Harmonie Beetgum Nieuws in D&S mei 2017

Er is weer het een en ander gebeurd. Na het voorjaarsconcert gingen we verder met intensief oefenen op het muziekstuk Three Klezmer Miniatures van Philip Sparke, want we wilden naar De Lawei in Drachten om mee te doen aan de ONFK, de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Eerst hadden we sectie-repetities. Op één van onze repetitieavonden verruilden we Ons Huis voor het kerkje in Oudebildtzijl. En toen was het zover. Op vrijdagmiddag  12 mei waren we om half vijf aanwezig. De loting kwam en wij mochten als tweede korps optreden. Een gezonde spanning. We speelden voor ons gevoel zeker niet slecht. De solo van Nynke Hoppinga op de tenorsaxofoon ging geweldig goed. En toen was het wachten op de uitslag. De jury gaf 82 punten. Dat is een mooi resultaat, maar niet genoeg om in de prijzen te vallen. Dat was even slikken. Maar niet getreurd, we gaan er hard tegenaan om volgende keer een prijs mee naar huis te nemen.

Amper bekomen van de schrik stond het slotakkoord voor de deur. Vol goede moed repeteerden we voor het afscheidsconcert van Menameradiel. Dit zou, bij goed weer, gehouden worden op de ijsbaan in Menaam. Nu oefenden we niet week in week uit op één en hetzelfde muziekstuk, maar kregen we in recordtijd 17 stukken op de lessenaar. Het jeugdkorps speelde ook mee onder leiding van onze dirigente Christina van der Bijl. En diegenen, die zowel bij het jeugdkorps als bij het A-korps speelden, hadden het extra zwaar. We repeteerden nu niet met ons eigen korps maar gezamenlijk met de andere negen korpsen. Op zondagmiddag en woensdagavond in Boksum. Eerst oefende het jeugdkorps. Daarna speelde  het A-korps, zonder pauze, in een hoog tempo door, onder leiding van dirigent Gatse Hylkema. Het grote muziekstuk was Transition, speciaal voor deze avond gecomponeerd door Feike van Tuinen uit Berltsum. Verder speelden we stukken waarbij wij de zangers Piter Wilkens, Tetsje vd Kooi en Janneke Brakels begeleiden. Zaterdag 20 mei was het zover. ’s Middags eerst generale repetitie. Gelukkig was het prachtig weer. Geen spatje regen. Het werd een prachtige muziekavond, met veel publiek. En wat speelde dat heerlijk. Een orkest van ruim 120 muzikanten.