Doneren aan de Harmonie!

Vorige week hebben we u al een beetje geïnformeerd, maar deze week is het zover: de mobiele collecte voor het Prins Bernhard Cultuurfonds is van start gegaan! Normaal gesproken zouden we langs de deuren gaan en een liedje voor u spelen, maar dat is helaas ook dit jaar niet mogelijk. Gelukkig laat de technologie ons niet in de steek en kunnen we deze mobiele collecte houden waarbij de gehele netto-opbrengst voor ons is!

Steunt u onze prachtige vereniging met een gift? Dan willen we u bij voorbaat heel hartelijk bedanken!